Zwiedzanie areny – formularz zgłoszeniowy

Terminy zwiedzania

Poniedziałki – godz.  15.00
Czwartki – godz.  11.00

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Data zwiedzania (wymagane)

Godzina zwiedzania (wymagane)

Liczba osób (wymagane)

Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem zwiedzania

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez moich danych osobowych.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. Dz.U.2014.1182 z późn.zm.) informujemy, iż:

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. Dz.U.2014.1182 z późn.zm.) informujemy, iż:

  • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Hala Gdańsk-Sopot Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (81-344), Plac Dwóch Miast 1,
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do celów organizacji zwiedzania ERGO ARENA,
  • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
  • podanie Spółce danych osobowych jest dobrowolne,
  • wraz z podaniem danych osobowych wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych w celu organizacji zwiedzania ERGO ARENA.


  • Wraz z podaniem danych osobowych wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych poprzez złożenie oświadczenia następującej treści:

    „Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 tj. ze zm.) oraz aktach wykonawczych wydanych na jej podstawie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez spółkę Hala Gdańsk Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-344) ul. Plac Dwóch Miast 1 w zakresie koniecznym celów organizacji zwiedzania ERGO Areny. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do celów organizacji zwiedzania ERGO ARENY; przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania.”