MJM Music  PL z przykrością zawiadamia, że z przyczyn od siebie niezależnych, zmuszona jest odwołać koncert Metal All Stars.  Zwrot pieniędzy za bilety w punktach , w których te bilety zostały kupione.

 

Kontakt do organizatora:

MJM Music PL ul. Menueta 20 02-827 Warszawa

tel: +48 (22) 816 62 53 tel/fax: +48 (22) 644 24 49 e-mail: mjm@adres.pl

 

Zwrot biletu w kasie będzie możliwy wyłącznie za okazaniem biletu wraz z dowodem zakupu (paragonem).