ERGO ARENA będzie współpracować z gdańską AWFIS.

Spółka Hala Gdańsk – Sopot operator ERGO ARENY oraz Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku postanowiły współpracować na polu kształcenia przyszłych zarządców obiektów sportowych oraz osób dysponujących wiedzą z organizacji wielotysięcznych imprez masowych. „Zarządzanie w sporcie” to nowy obszar kształcenia oferowany przez AWFiS i wprowadzony na wszystkich trzech poziomach studiów: I i II stopnia oraz w postaci studiów podyplomowych. Umowa o współpracy pozwoli studentom Akademii zdobyć praktyczną wiedzę opartą na doświadczeniach zarządców obiektów sportowych, a szczególnie specjalistów z ERGO ARENA.

 

2014-09-19_umowaZanim podjęliśmy decyzję o uruchomieniu studiów w zakresie zarządzania w sporcie, przeprowadziliśmy badanie rynku, które pokazało, że tylko kilka jednostek w Polsce oferuje kształcenie o podobnym profilu – mówi dr Joanna Jedel, autor programu i kierownik studiów z zakresu zarządzania w sporcie AWFiS – Oferta, którą stworzyliśmy wzorowana jest na rozwiązaniach stosowanych w uczelniach zagranicznych, została ona również poddana licznym konsultacjom z ekspertami aby dostosować ją do warunków polskich. Doświadczenia z Zachodu mogą być jednak świetną inspiracją, dlatego nie zabraknie ich również na naszych studiach. Eksperci – praktycy zostali zaproszeni do współpracy w charakterze dydaktyków dlatego, że kładziemy nacisk na łączenie teorii z praktyką. Absolwenci „Zarządzania w sporcie” mają możliwości zdobycia wiedzy i umiejętności menadżerskich pozwalających na kierowanie zarówno wielkimi, jak i małymi obiektami sportowymi, a tych w ostatnich latach powstało ich w Polsce bardzo dużo.

 

W funkcjonującej od sierpnia 2010 roku hali na granicy Gdańska i Sopotu organizowane są imprezy światowego formatu i to zarówno muzyczne, jak i sportowe. Specyfika i wachlarz  wydarzeń, które do tej pory odbyły się  w ERGO ARENIE  dają gwarancje najwyższego poziomu nauczania studentów. Bezcenne i trudne do zdobycia w innych tego typu obiektach w Polsce doświadczenie  zebrane przez pracowników hali pozwoli wykształcić specjalistów. Studenci gdańskiej AWFiS po ukończeniu edukacji powinni łatwiej odnaleźć się na rynku pracy, w tym związać zawodowo  z nowoczesnymi obiektami widowiskowo-sportowymi i stadionami.

 

„W okresie znaczącego rozwoju infrastruktury sportowej w Polsce, czego najlepszym przykładem jest leżąca na pograniczu Gdańska i Sopotu hala widowiskowa ERGO ARENA, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku nie może pozostawać poza organizacją największych imprez sportowych w skali całego świata – mówi Rektor AWFiS, prof. Waldemar Moska – Umowa podpisana z ERGO ARENĄ przysporzy AWFiS dodatkowych możliwości prowadzenia zajęć dydaktycznych w zakresie Zarządzania w sporcie na najwyższym poziomie. We współpracy upatrujemy wielostronne szanse rozwojowe zarówno dla ERGO ARENY, jak i AWFiS.

 

–  Jednym z podstawowych celów Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku jest otwarcie się na zapotrzebowanie rynku pracy i to nie tylko polskiego, ale również zagranicznego. „Zarządzanie w sporcie” jest tego znakomitym przykładem. – mówi prof. AWFiS, dr hab. Tomasz Tomiak, dziekan Wydziału Wychowania Fizycznego – Nasi absolwenci zdobędą wiedzę i umiejętności, które pozwolą im podjąć pracę w dowolnym miejscu na świecie. Aby ich do tego przygotować, zajęcia będą prowadzone w języku angielskim, przez najlepszych fachowców i praktyków i – co bardzo ważne – będą się odbywać w najnowocześniejszych obiektach sportowych, w tym w ERGO ARENIE.

 

ERGO ARENA od momentu oddania jej do użytkowania w 2010 roku cieszy się niesłabnącą popularnością i wartością dodaną dla studentów będzie, obok wyniesionej wiedzy, możliwość uczestniczenia w wykładach prowadzonych przez najlepszych specjalistów w nowoczesnym wielofunkcyjnym obiekcie, jakim jest hala na granicy Gdańska i Sopotu.