Mozaika Gdańskich Lwiątek 2021 – podsumowanie akcji w ERGO ARENIE

Akademia Gdańskich Lwiątek jest jednym z ważniejszych programów edukacyjnych prowadzonych przez Fundację Wspólnota Gdańska. Uczestnikami są uczniowie i nauczyciele klas I-III, którzy w ciągu trzech lat odwiedzają miejsca istotne dla dziedzictwa historycznego i kulturowego Pomorza. Finał ostatniej edycji, która obejmowała miniony rok szkolny, miał miejsce w ERGO ARENIE.

Ze względu na ograniczenia i obawy powodowane stanem epidemii, udział uczniów odbył się w dwóch wariantach: dzieci pod opieką nauczycieli przyjeżdżały do ERGO ARENY i własnoręcznie wyklejały kartkami z życzeniami dla Gdańska i jego mieszkańców mozaikowy Herb Gdańska lub dostarczały organizatorom kartki do uzupełnienia mozaiki.

Łącznie w wydarzeniu wzięło udział 480 dzieci – uczniów klas I-III  i 35 nauczycieli.

Uczniowie biorący udział w projekcie otrzymują przewodniki –  Indeksy Gdańskich Lwiątek, pomagające dokumentować odwiedzane miejsca. Na zakończenie każdego roku szkolnego organizowane jest wydarzenie  integrujące uczestników: wspólny koncert, lub jak w tym roku, Mozaika Gdańskich Lwiątek.

Fundacja Wspólnota Gdańska zaprasza wychowawców klas pierwszych do przystąpienia do Akademii Gdańskich Lwiątek w roku szkolnym 2021/2022. Szczegóły programu oraz zasady zgłoszeń na www.agl.org.pl