Operator ERGO ARENY ze wsparciem Polskiego Funduszu Rozwoju

4 marca 2021 Spółka Hala Gdańsk-Sopot podpisała Umowę Pożyczki Płynnościowej. W ramach Programu Rządowego „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju Dla Dużych Firm” operatorowi ERGO ARENY użyczone zostały dwie pożyczki: preferencyjna w kwocie 1.067.976,00 złotych oraz płynnościowa w kwocie 1.011.581,00 złotych.

Celem obu pożyczek jest utrzymanie gdańsko-sopockiej hali widowiskowo-sportowej, w tym finansowanie bieżącej działalności operatora oraz jego kapitału obrotowego. – Użyczona kwota pozwoli nam na pokrycie kosztów operacyjnych, wynagrodzeń pracowników, regulację zobowiązań handlowych oraz publiczno—prawnych, w tym podatków – komentuje Magdalena Sekuła, Prezes Zarządu Spółki Hala Gdańsk-Sopot.