POMORSKIE FORUM BRD w ERGO ARENIE

„Dziecko w ruchu drogowym” to temat najbliższego Pomorskiego Forum BRD, które w gdańsko-sopockiej ERGO ARENIE odbędzie się w piątek, 27 września. Spotkanie skierowane jest do nauczycieli wczesnoszkolnych, a udział w zajęciach całkowicie bezpłatny.

Program praktycznych zajęcia i angażujących warsztatów dla nauczycieli z przedszkoli i szkół podstawowych uwzględnia 6 zagadnień:

  1. NIEBEZPIECZNIE BEZPIECZNI, czyli obrazowo o drogach, dorosłych i najmłodszych. Prezentacja wybranych aspektów BRD.
  2. NA PEWNO ZATRZYMA SIĘ, czyli międzypokoleniowa re-AKCJA na prawdziwe dramaty. Wprowadzenie do akcji „Koła stop. Robisz krok.”
  3. POTRZEBNE POGOTOWIE, czyli wytyczne, trasa i formy Rajdu Edukacyjnego.
  4. NIEWINNY POCZĄTEK, czyli praktyczne ćwiczenia sytuacji ratunkowych.
  5. DROGOCENNA KANAPA, czyli smakowite skojarzenia kolorów i kształtów – drogowe pomysły kulinarne.
  6. PIESI NA MECIE, czyli plastyczno-konstrukcyjne zakończenie spotkania.

Zajęcia odbędą się w przestrzeni konferencyjnej zlokalizowanej od strony B3 (wejście z otoku, od strony ogródków działkowych). Początek zajęć zaplanowano na godz. 9:00, koniec zaś na 14:30.

ZAPISY do udziału w Pomorskim Forum BRD

Każdy uczestnik otrzyma imienne Świadectwo Uczestnictwa w Pomorskim Forum BRD. Organizatorzy zapewniają gorące i zimne napoje oraz poczęstunek.

Kontakt: p. Mirosław Wołowik, m.wolowik@autochodzik.pl, AUTOCHODZIK

Organizatorzy: Fundacja CREDU, koordynator Programów, Akcji i Konkursów Edukacyjnych AUTOCHODZIK, ERGO ARENA

Partnerzy: Pomorska Rada BRD, Gdański Zarząd Dróg i Zieleni, Miasto Kościerzyna