Spotkanie w sprawie sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego okolic ERGO ARENY

W sobotę, 30 listopada zapraszamy na otwarte spotkanie podczas którego przedstawione zostaną szczegóły dotyczące współpracy samorządów Gdańska i Sopotu – właścicieli spółki Hala Gdańsk-Sopot – w zakresie stworzenia spójnej, urbanistycznej koncepcji zagospodarowania terenów wokół hali ERGO ARENA oraz uchwalenia dla tych terenów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

W spotkaniu, które odbędzie się w sobotę, 30 listopada o godz. 11:00 w Sali Treningowej ERGO ARENY, wejście od strony parkingu P-1 ( mapka poniżej),  udział wezmą: Prezydent Miasta Sopotu Jacek Karnowski, Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska Piotr Grzelak, Prezes ERGO ARENY Magdalena Sekuła, przedstawiciele Biura Rozwoju Miasta Gdańsk, planiści i architekci.

30 czerwca 2019 roku podpisane zostało porozumienie między gminą Gdańsk i gminą Sopot dotyczące współpracy i przygotowania spójnej koncepcji oraz planu  zagospodarowania przestrzennego dla najbliższego otoczenie ERGO ARENY. Dotyczy to obszaru o powierzchni 17,7 ha, z czego 11.9 ha znajduje się na terenie Gminy Miasta Sopot, a 5,8 ha na terenie Gminy Miasta Gdańsk. To tereny obecnie zajmowane przez halę widowiskowo-sportową, a także tereny sąsiednie, na których możliwe byłoby dalsze rozwijanie dotychczasowych funkcji usługowych o metropolitalnym charakterze i uzupełnienie programu użytkowego hali. Zgodnie z realizacją strategicznych celów Spółka Hala Gdańsk-Sopot – operator ERGO ARENY zainteresowana jest budową nowych obiektów rozrywkowo-sportowo-usługowych na terenie wokół hali, a także rozbudową infrastruktury drogowej. Planowane przez Spółkę zamierzenia są zgodne z tego typu praktykami zagospodarowania hal wielofunkcyjnych w Europie i na świecie. Aby podtrzymać atrakcyjność ERGO ARENY, zapewnić jej konkurencyjność, rozbudowa programu funkcjonalnego jest w pełni uzasadniona i wydaje się wręcz konieczna.

 

 

Prezentacja – Inwestycje wokół hali