VIII Sympozjum – „Wiedza i teoria bazą dla praktyki. Rekomendacje dla współczesnej profilaktyki i terapii uzależnień”.

W dniach 14-15 maja 2018 operator ERGO ARENY, spółka Hala Gdańsk-Sopot wraz Urzędem Miasta Sopotu oraz Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Uzdrowisko Sopot organizować będzie VIII Sopockie Sympozjum, pt. „Wiedza i teoria bazą dla praktyki. Rekomendacje dla współczesnej profilaktyki i terapii uzależnień”. Z pracownikami samorządów lokalnych, nauczycielami i osobami działającymi w obszarze zdrowia, spraw społecznych i profilaktyki spotkają się przedstawiciele ogólnopolskich i lokalnych instytucji, organizacji i uczelni wyższych, zajmujących się edukacją, profilaktyką i terapią. Sympozjum odbędzie się w przestrzeni „B3” ERGO ARENY – wejście przez otok hali od strony Sopotu.

PROGRAM SYMPOZJUM:

14 maja 2018 r.

09.00 – 09.30

Rejestracja uczestników

09.30

Oficjalne rozpoczęcie Sympozjum

10.00 – 11.00

Wykład  „Współczesny świat – współcześni młodzi ludzie – współczesne problemy psychiczne” –   prof. Krystyna Drat – Ruszczak –  Uniwersytet Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej

11.00 – 11.45

Wykład – „Obraz ciała i jego znaczenie w samoregulacji psychicznej młodzieży”  –  dr hab. Wioletta Radziwiłłowicz – Uniwersytet Gdański

11.45 – 12.15 – Przerwa kawowa

12.15 – 13.00

Wykład „Co młodzież robi w sieci? Aktualne trendy w zachowaniach nastolatków online” –  Anna Borkowska – Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa Instytut badawczy Warszawa

13.00 – 14.00

Wykład „Proces zmiany zachowań problemowych – co należy wiedzieć o etapach zmiany przy planowaniu i realizacji programów profilaktycznych i terapeutycznych” – Elżbieta Rachowska –  Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia, oddział Toruń

14.00 – 14.45 – Przerwa obiadowa

14.45 – 17.00 – warsztaty do wyboru

  1. „Między pasją a obsesją – zachowania kompulsywne” – Urszula Jaryczewska – Ośrodek Terapii Grunwald w Gubinie, Punkt Konsultacyjny dla Młodzieży w Sopocie
  2. „Mindfulness –Jak radzić sobie z trudnymi emocjami ? Jak przestać się martwić i żyć radośnie”?– Ewa Kaian Kochanowska , Klinika Stresu – Centrum Redukcji Stresu i Przeciwdziałania Wypaleniu Zawodowemu
  3. „Praca w oparciu o uczucia wywołane dziełem sztuki – filmem, spektaklem ….” – Justyna Herman – Gregorek, Instytut Psychoterapii i Psychotraumatologii „Triada”
  4. – „Rezyliencja czyli o pozytywnych skutkach doświadczeń traumatycznych” – Jolanta Zboińska – Gdański Ośrodek Psychoterapii


15 maja  2018 r.

9.00 – 10.00

Wykład  „Granice seksualnego dojrzewania w okresie adolescencji” – Dorota Modrzyńska –  Instytut  Psychoterapii i Psychotraumatologii „Triada”

10.00 – 11.00

Wykład  „Dobra profilaktyka wyzwaniem dla rodziny, szkoły i samorządu”  – Katarzyna Łukowska     Państwowa  Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

11.00 – 11.30 – przerwa kawowa + poczęstunek

11.30 – 12.30

Wykład „Poza paradygmatem abstynencji. Abstynencja i ograniczenie picia jako cele terapii”. Jadwiga Fudała  –  Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

12.30 – 13.30

Wykład „Klimat szkoły – edukacja powinna być magiczna”  – Przemysław Staroń – Uniwersytet Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, II Liceum Ogólnokształcące w Sopocie.

Szczegółowe informacje na temat konferencji udzielane są drogą mailową pod adresem: uzaleznienia@zozsopot.pl;