Cztery obszary modernizacji w ERGO ARENIE

Operator ERGO ARENY wykorzystał czas zamrożenia branży eventowej na realizację szeregu modernizacji i instalacji wynikających z planów inwestycyjnych Spółki Hala Gdańsk-Sopot opracowanych na lata 2020-2026. Rozpoczęto już kolejne działania mające na celu zwiększenie komfortu wszystkich uczestników imprez organizowanych na Placu Dwóch Miast i unowocześnienie systemów technologicznych w budynku.

Spółka realizuje inwestycje w czterech obszarach:

– eco’ARENA – ERGO ARENA dbająca o środowisko i klimat,

– friendly’ARENA – ERGO ARENA przeciw wykluczeniom,

– up’ARENA – ERGO ARENA podążająca z duchem czasu,

– smart’ARENA – ERGO ARENA inteligentnych technologii.

Po modernizacji oświetlenia zewnętrznego i wymianie opraw na energooszczędne LED w sali treningowej, w kolejnej fazie działań proekologicznych, udało się dokonać pierwszych montaży fotowoltaicznych na dachu hali i zakończyć wymianę oświetlenia w arenie głównej. Firma SolarSpot zamontowała już na ERGO ARENIE 246 modułów fotowoltaicznych i 2 inwertery, a następne etapy zrealizowane zostaną w latach 2021-2023. Po zakończeniu całej inwestycji łączna moc paneli fotowoltaicznych na dachu ERGO ARENY wyniesie 400 kW.

Nowoczesne oprawy oświetlenia w gdańsko-sopockim obiekcie zainstalowała firma GEO-KAT. Dotychczasowe oświetlenie sportowe zastąpiono nowoczesną technologią LED, która umożliwia kreowanie dowolnych scen świetlnych oraz płynną i dynamiczną regulację  w czasie rzeczywistym. Z nawiązką spełnione zostały normy federacji sportowych FIBA, FIVB czy IHF, a wysoka jakość światła umożliwi transmisje telewizyjne w jakości 4K. Wykorzystana technologia zwiększy też oszczędność i zminimalizuje niewygodne błyski i olśnienia.

Firmy SolarSpot i GEO-KAT zostały Partnerami Technologicznymi operatora ERGO ARENY.

Zmiany uwzględniły również wygodę gości niepełnosprawnych. Poruszający się na wózkach korzystać mogą już z nowych podestów na kondygnacji K3 (każdorazowo przygotowywanych jest od 8 do 16 miejsc, w zależności od układu sceny/boiska). Poza obniżeniem barierek na platformach zadbano również o montaż dodatkowych półek z gniazdkami elektrycznymi.

W bezpośrednim sąsiedztwie platform wyremontowano toalety przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, zwiększono też liczbę dedykowanych miejsc parkingowych, a strona www.ergoarena.pl odświeżona została zgodnie z przepisami ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Wykonywane remonty i zakupy pozwolić mają na utrzymanie statusu jednego z najnowocześniejszych obiektów w tej części Europy. Ostatnie prace naprawcze dotyczyły m.in. silników wentylatorów w centralach, akumulatorów do systemów bezpieczeństwa, izolacji przeciwwodnej na dachu czy umocowanego pod dachem areny głównej i składającego się z 8 ekranów LED, ważącego blisko 20 ton, kosza centralnego.

Z myślą o najemcach i organizatorach imprez zakupiono nowe przetworniki i kable video, tak aby poprawić możliwości przyłączeniowe oraz dyski do tworzenia kopii zapasowych CCTV i audio, które usprawnią działanie halowego monitoringu, a docelowo wpłyną na poprawę bezpieczeństwa w trakcie imprez.

Ponadto przeprowadzona została, istotna z punktu widzenia możliwości zarządzania infrastrukturą obiektu, modernizacja inteligentnego systemu sterowania w budynku – BMS. Aktualizacja oprogramowania do najnowszej wersji już zwiększa możliwości integracyjne z nowymi urządzeniami technologicznymi. Jest to również istotny element w drodze do poprawy komfortu użytkowania i efektywności energetycznej budynku.

Wśród inwestycji, których przeprowadzenie planowane jest na drugą połowę roku 2021 jako priorytetowe traktowane są: modernizacja ekranu LED na elewacji obiektu oraz bieżąca rewitalizacja infrastruktury ERGO ARENY.

Realizacja dotychczasowych planów, a także kolejnych zamierzeń możliwa jest dzięki finansowaniu ze strony właścicieli Spółki – Gminy Miasta Gdańska oraz Gminy Miasta Sopotu. Na cele inwestycyjne Spółka zaciągnęła również pożyczkę w Banku Ochrony Środowiska. Łączny koszt realizowanych w latach 2020-2021 inwestycji wyniesie ponad 4 mln zł.