Społeczna odpowiedzialność biznesu – CSR

Spółka Hala Gdańsk-Sopot z o.o. – operator ERGO ARENY od początku funkcjonowania obiektu angażuje się w akcje społeczne i wspieranie lokalnej społeczności. Strategia CSR jest wpisana w funkcjonowanie obiektu.

Czym jest CSR (z angielskiego corporate social responsibility)? To społeczna odpowiedzialność biznesu – koncepcja, według której przedsiębiorstwa na etapie budowania strategii uwzględniają interesy społeczne i ochronę środowiska, a także relacje z różnymi grupami interesariuszy.

Według tego podejścia, bycie odpowiedzialnym nie oznacza tylko spełniania przez organizacje biznesowe (przedsiębiorstwa) wszystkich wymogów formalnych i prawnych, ale oprócz tego również zwiększone inwestycje w zasoby ludzkie, w ochronę środowiska i relacje z interesariuszami, którzy mogą mieć faktyczny wpływ na efektywność działalności tych organizacji oraz ich innowacyjność. Zatem wydatki tego rodzaju należy traktować jako inwestycję i źródło innowacji, a nie jako koszt.